Началник Отделение Акушерство и Гинекология
д-р Димитър Йончев

д-р Димитър Йончев

Завършва медицина  с пълно отличие във ВМИ – Пловдив. Специалност “Акушерство и гинекология” защитава през 1990 г. През 2010 г. придобива специалност “Здравен мениджмънт” в МУ – Пловдив.

От 1985 г. до 1989 г. – лекар гинеколог в Окръжна болница – Сливен. От 1989 г. до 2010 г. ординатор в отделение по акушерство и гинекология – МБАЛ “Пловдив”.

От 2010 г. до 14 юни 2015 г. началник  отделение по акушерство и гинекология към МБАЛ “Св. Мина” – Пловдив.

От 15 юни 2015 г. след провеждане на конкурс, началник  отделение по акушерство и гинекология в  МБАЛ “Пловдив” АД.

Следдипломни квалификации и курсове:

“Високо рисково раждане”; “Безплоден брак”; “Гинекологична оперативна техника”;  “Колпоскопия”; Основен курс по образна диагностика на млечната жлеза” Карцином на млечна жлеза”; Курс по миниинвазивна хирургия;  Курс на обучение за извличане на остатъчна кръв и вземане на тъкън – фрагмент от пъпната връв с цел съхраняване на стволови клетки за автотрансплантация ; Участие в І- ви международен уъркшоп по ендоскопска гинекологична хирургия;  “Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията” – І-во и ІІ-ро ниво;  “Лапароскопия”;  Гинекологична ендоскпопия – хистероскопия;  “3 D и 4 D ултразвуково изследване в акушерството”; “Доплерово изследване  в акушерството и гинекологията”; “Абдоминална и вагинална ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията”.

Член на Българското научно дружество по акушерство и гинекология.

Участия в национални и международни научни медицински форуми.

·  назад