Началник Отделение по ендокринология

 

 

 

Началник отделение по ендокринология и болести на обмяната

 д-р Енчо  ЕНЧЕВ

 

Завършва медицина във ВМИ “Ив.Павлов” – 1977 г.

От 1977 до 1982 г. ординатор вътрешно отделение – Окръжна болница, гр. Пазарджик.

От 1982 г. – асистент ІІ-ра Катедра по вътрешни болести, Клиника по ендокринология и болести на обмяната.

Специалност “Вътрешни болести” придобил – 1984 г.

Специализация по ендокринология (1993-1994) в Хайделберг, Германия.

Специалност “Ендокринология и болести на обмяната” – 1997 г.

Дисертационен труд: “Остеопороза при мъже. Рискови фактори – алкохол и тютюн” – 2008 г.

Работи 18 месеца като лекар-специалист в Германия.

Членува в: Съюз на учените в България, Български лекарски съюз, Българско дружество по ендокринология, Българска диабетна асоциация,

 

 

·  назад