Лаборатория по трансфузионна хематология

д-р. Мария РашковаД-р Мария Рашкова - лекар, Трансфузионна хематология.

Кръвна банка е създадена на 01.03.1985 г. заедно с откриването на новата сграда на Окръжна болница в Пловдив. Нуждата от нейното създаване е увеличеният обем работа на хирургичните звена, както и спешността, която се осъществява тогава.

Разполага с две помещения,разположени на 6-тия етаж -  в тях се осъществява лабораторната, експедиторската дейности, както и съхраняването на кръвните продукти.

В лабораторията по трасфузионна хематология се извършва:

  • Определяне на кръвни групи, подгрупи и фенотипове.
  • Имунохематологични изследвания на пациенти, с оглед доказване на антитела и подбор на кръв за всеки отделен болен.
  • Разширена проба за съвместимост на всички приематели.
  • Съхранение на кръв и кръвни продукти.
  • Трансфузионен контрол.
  • Промоция на безвъзмездното кръводаряване.
  • Оказване на консултативна помощ при кръвопреливане.

 

Телефони за връзка:

Началник лаборатория: 032/906 150,961 815

-

 

 

·  назад