Отделение по диализно лечение

Началник отделение:д-р Павлина Паунова

Отделението е разкрито през 1985 г.

В настоящият момент в него работят 5-ма лекари, 9 медицински специалисти, 4-ма техници медицинска  апаратура, 4-ма санитари.

Годишно в отделението се извършват над 14500 хемодиализни процедури. Дейността се осъществява с 16 апарати за хемодиализа. Апаратурата е съвременна с обемен контрол на ултрафилтрацията. При всички пациенти се прилага съвременната бикарбонатна хемодиализа.

В отделението се работи по правилата за добра клинична практика и държавния стандарт „Диализно лечение". При последната акредитация на болницата отделението получи оценка „Отличен" за пет години.

 

Телефони

Началник отделение: 032/ 963 944

Лекари: 032/ 905 344

Старша мед. сестра: 032/ 905 345

 

·  назад