Отделение по Функционална Диагностика

д-р Цветана АТАНАСОВА

Началник отделение: д-р Цветана АТАНАСОВА

Отделението по функционална диагностика се намира на 13-тия етаж и  разполага със специализирани кабинети, съответно оборудвани със съвременна модерна апаратура – 12 канален ЕКГ Fokuda; ехокардиограф с цветен доплер и трансезофагеален трансдюсер на GE; система за велоергометрия – Fokuda и апарат за ФИД.

В отделението се извършват високоспециализирани неинвазивни изследвания на сърдечно-съдовата  и белодробна системи, ЕКГ, ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, стрес-тест велоергометрия, функционално изследване на дишането.

В отделението работят 3 лекари със специалности по вътрешни болести и кардиология, които притежават съответните сертификати за извършване на високоспециализираните изследвания.

Благодарение на висококвалифицирания персонал от лекари и сестри, непрекъснатото усъвършенстване и въвеждане на нови технологии в диагностиката на социално значимите сърдечно - съдови заболявания, отделението по функционална диагностика затвърди през годините имиджа и авторитета си на търсено, висококвалифицирано звено. 

-

Телефон за връзка 032/ 905 304

-

Ценоразпис на отделението за платени услуги

 

·  назад