Сектор по Функционална Диагностика

Началник сектор: д-р Надежда Танева 

Секторът по функционална диагностика се намира на 13-тия етаж на болницата и разполага със специализирани кабинети, съответно оборудвани със съвременна апаратура – 12 канален ЕКГ Fokuda; ехокардиограф с цветен доплер и трансезофагеален трансдюсер на GE; система за велоергометрия – Fokuda и апарат за ФИД.

В сектора се извършват високоспециализирани неинвазивни изследвания на сърдечно-съдовата и белодробна системи, ЕКГ, ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, стрес-тест велоергометрия, функционално изследване на дишането.

Благодарение на висококвалифицирания персонал , непрекъснатото усъвършенстване и въвеждане на нови технологии в диагностиката на социално значимите сърдечно - съдови заболявания, секторът по функционална диагностика затвърди през годините авторитета си на търсено, висококвалифицирано звено.

Телефон за връзка: 032/905-304

·  назад