Клиника по Урология

д-р Димитър ШИШКОВ

Началник клиника: проф. д-р Димитър ШИШКОВ, дм

Урологично отделение разполага със следните сектори:

  • Онкоурология;
  • Нефролитиаза;
  • Обща урология;
  • Реанимация.

Отделението е водещо в страната и извършва следните дейности:

  • Всички видове лапароскопски урологични интервенции и операции;
  • Извънтелесно и ендоскопско разбиване на камъни;
  • Ортотопично заместване на пикочен мехур /трансплантация на пикочен мехур/след премахването му;
  • Всички видове пластики и модерни операции в урологията.

Всички лекари са със специалност „Урология", а двама са със защитени докторати.

Отделението е база за обучение на специализанти.  

-

Телефони за връзка:

Началник отделение: 032/ 905 476, 961 814

Лекари: 032/ 905 439

Старша мед. сестра: 032/ 905 435

-

 

 

·  назад