ТЕЛК

 

 

 

Отговорник ТЕЛК : д-р Райна Ангелова


Звеното на ТЕЛК включва   пет общи състава, и два специализирани: ТЕЛК по психични заболявания и ТЕЛК по очни болести.

Дейности, които извършва:

  1. ТЕЛК освидетелствува лица с намалена работоспособност по утвърдени медицински стандарти . Определя се процент намалена работоспособност, условия на труд и препоръки за рехабилитация.
  2. Освидетелствуват се деца до  16 год.възраст, с намалени възможности за социална адаптация.
  3. ТЕЛК освидетелствува лица за продължаване на временната неработоспособност / респективно и случаи на обжалвани болнични листове/.
  4. Лекарите експерти   в ТЕЛК участвуват в комисии за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.
  5. ТЕЛК извършва    методична помощ на ЛКК при експертизата за временна неработоспособност.
  6. ТЕЛК с общ профил освидетелствуват лица от Пловдивска област . ТЕЛК по професионални заболявания и ТЕЛК по психични заболявания освидетелствуват лица от Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска области. А ТЕЛК по очни болести - шест области в Южна България.

В ТЕЛК работят 23 лекари с признати клинични специалности. В състава на всяка една комисия има председетел и членове . Освен лекарите към ТЕЛК работят и 9 медицински сестри  . Всички лекари членуват в Националното сдружение на лекарате   от ТЕЛК , учредено през 2008г.

-

Телефони за връзка:

 

Председател: 032/633 177


0888 601754 - ІІІ-ти състав ТЕЛК

0878 827663 - V-ти състав ТЕЛК 

0878 867526 - І-ви състав на ТЕЛК 
 
0878 943061 - ІІ-ри състав на ТЕЛК

За справки: от понеделник до петък от 12.00ч. до 13.00ч. 

 

·  назад