Отделение по съдебна медицина

Началник лаборатория

Петър Вълчинов 

В Съдебна медицина се освидетелстват пострадали при битови инциденти, ПТП, полови престъплениея;

  • експертизи за телесно здраве, телесни повреди и по писмени данни;
  • експертизи на трупове и трупни части;
  • идентификация на личността.

Специалността е свързващо звено между медицината и правосъдието.

-

Телефон за връзка:

032/961 820

-

 

 

·  назад