Спешно приемно отделение

Началник отделение:  Д-р Ангел Миков

Разкрито на 01.02. 2007 г. в съответствие с Наредба 29 на МЗ. По план са разкрити 8 легла, но реално работи с 10-14. Към отделението са разкрити следните структури: звено за информационно обслужване и регистрация на пациенти; Лекарски кабинет; Чакалня; Манипулационна зала с едно транспортно легло; Зали за диагностично уточняване и наблюдение с престой до 24 часа (2 зали и 6 легла); Помещение за съхранение на лекарства, медицински изделия, апаратура и инвентар; Помещение за дежурния  екип; Съблекални.

Спешно отделение е специализирана структура, в която се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние. Осъществява една от основните дейности на болницата -  лечение на спешните състояния, дискусия и интердисциплинарна диагностика на пациенти със спешни състояния.                       

Разполага с апаратура за извършване на кардиопулмонална ресусцитация, продължително мониториране на основни  жизнени показатели, което дава възможност да се  овладяват животозастрашаващите състояния. Приемът в отделението е 24-часа в денонощието като пациентите са разделени в следните групи: пациенти, насочени от други лечебни заведения, дошли сами,   придружени от друго медицинско лице.

 

                        

                        Телефони

                        Началник отделение: 032/ 905 479

                        Зала: 032/ 940 600, 905 383, 906 131

·  назад