Отделение по ревматология

д-р Иван ГОРАНОВНачалник отделение: Д-р Иван ГОРАНОВ

Ревматологично отделението футкционира от 2006 г. Разполага с 20 легла.

В отделението се извършва лечение на цялата гама ревматологични заболявания - артрозна болест, възпалителни ставни заболявания, автоимунни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан.

Отделението осъществява научно-изследователска дейност. Работи се по международни програми за лечение на заболяванията. Особено внимание се отделя на диагностиката и лечението на остеопорозата.В отделението работят 5-ма лекари със специалност. 

-

Телефон за връзка:

Началник отделение: 032/ 906 177

Лекари: 032/ 906 170

Ст. мед. сестра: 032/ 906 111 

-

 

·  назад