Отделение по хирургия

 

 

Началник Отделение по хирургия д-р Йордан Йорданов

 

Отделението е приемник на хирургичното отделение на създадената през 1952 г. околийска болница. От 2006 г. отделението носи името на доц. Нисим Елиезер Калев - един от основоположниците на пловдивската хирургична доктрина.

Хирургичното отделение се намира се на 9-тия етаж и разполага с 35 легла.

Хирургичната дейност се осъществява в 2 операционни зали, оборудвани със съвременна медицинска апаратура, 2 манипулационни и превързочна. 

За своето съществуване отделението се е утвърдило като висококвалифицирано болнично заведение за оказване на специализирана планова и спешна хирургична помощ. Водещи направления в диагностичната и лечебната дейност са:

Заболявания в областта на коремната хирургия;

Заболявания в областта на жлъчно-чернодробната хирургия;

Лапароскопска хирургия;

Заболявания на правото и дебелото черво.

В отделението работят лекари с призната специалност по хирургия.

Сестринският екип се състои от 12 медицински сестри в отделението и 3 в операционния блок.

Отделението е база за обучение на лекари, специализиращи хирургия. 

 

Телефони за връзка

Началник отделение: 032/ 961 815, 906 147

Лекари: 032/ 906 124

Старша мед. сестра: 032/ 906 125 

·  назад