Отделение по вътрешни болести

Началник отделение: д-р Илияна Вълканова

Отделението е създадено през 1986 г и се намира на Х-ти етаж . Към момента разполага със стационар с общо 38 легла, разположени в 10 болнични стаи.

Разполага  с VIP стая.

 Към настоящия момент в отделението се диагностицират и лекуват заболяванията на белия дроб, за което има сключен договор с НЗОК по 9 клинични пътеки.

Извършва се широка гама от изследвания:

·         Лабораторни;

·          Микробиологични;

·         Образна диагностика - конвенционална рентгенова диагностика, скенер,  ядрено-магнитен резонанс

·         Фибробронхоскопия

·         Функцинолно изследване на дишането

В отделението работят 5 лекари с придобита специалност( 4 с пневмология и фтизиатрия, 1 с вътрешни болести) и 8 специалисти по здравни грижи.

Обновяването на отделението  и неговата материално-техническа база през последните години има за цел,  както  да отговори адекватно на нуждите на своите пациенти, така и  да се даде възможност за квалифицирано наблюдение, изследване и лечение.

 Отделението функционира в тясно сътрудничество с останалите звена на болницата, други градски и републикански здравни заведения, както и с изтъкнати лекари и специалисти от доболничната помощ.

Обслужват се пациенти в планов и спешен порядък.

Освен лечебно-диагностична дейност, в отделението се осъществява научно-изследователска дейност.Работи се по международни програми за лечение на белодробните болести, основно ХОББ и астма.

Отделението е база за следдипломна квалификация по белодробни болести.

Телефони за контакти:

Началник отделение: 032/ 961 814, 905 332

Лекари: 032/ 906 133

Старша мед. сестра: 032/ 905 422


 

 

·  назад