Отделение по Физикална и Рехабилитационна Медицина

д-р Трендафила ТОШЕВА

Началник отделение: д-р Трендафила ТОШЕВА

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина разполага с 15 болнични легла за лечение на пациенти по КП. Годишно през отделението преминават по 920 болни за лечение.

Оборудването с медицинската апаратура осигурява пълна комплексна физикална терапия.

Дейността е:

  • Вертикално интегрирана с всички клиники за осъществяване на ранната клинична рехабилитация при леглото на болния - коми, инфаркти, инсулти, заболявания на ЦНС и ПНС, постоперативни състояния, постоперативен травматизъм,родилни травми при новородени;
  • Хоризонтално интегрирана -  
  1. I поток - пациенти от стационарите на болницата на II режим за консултации и лечение в ОФРМ
  2. II поток - амбулаторни пациенти

В отделението работят 3-ма лекари с придобита специалност по Физикална и рехаби-литационна медицина, 11 рехабилитатори.

Базата се използва от Медицински колеж - Пловдив за обучение на рехабилитатори.  

Телефони за връзка:

Началник отделение: 032/961 811

Лекари: 032/905 378

Старши рехабилитатор: 032/906 178

-

 

 

-

·  назад