Отделение по ортопедия и травматология

Началник отделение Д-р Емил Миланов

Отделението е открито през 1997 г.В момента има разкрити 30 легла на 6-тия етаж.

Отделението разполага с операциони зали, в които се извършват почти пълен обем операции по ортопедия и травматология.

Акцентът в дейността пада на оперативното лечение на големите стави, включително пълно и частично ендопротезиране на тазобедрена и колянна става.

Отделението дава областна спешност, по време на която се хоспитализират и оперират пациенти с всякакъв род травматизъм. Лекуват се и болни от цялата страна.Разполага с уникална апаратура, С-рамо, инструментариум за хирургия на големите стави и за ендопротезиране.

В отделението работят 14 лекари, всички с придобита специалност и с необходимите сертификати, изисквани от стандартите по ортопедия и травматология. 

-

Телефони за връзка:

Началник отделение: 032/961 816; 905 340

Ст.мед.сестра: 032/905 429

-


 

 

·  назад