Отделение по Образна Диагностика

д-р Стефан ТАНЧЕВ

Началник отделение: д-р Стефан ТАНЧЕВ

Отделението обединява три звена:

                        • Основна рентгенова база;

                        • Спешно рентгеново диагностично звено;

                        • Звено по КАТ диагностика.

 

 От 2008 г. дейността на отделението се осъществява в основно реновирана база на трите си звена, отговаряща на най-високите европейски стандарти с реализирано съвременно техническо преоборудване, със закупените нови рентгеноскопичен / графичен апарат и мултисрезов  компютърен томограф "Siemens", както и нов американски  рентгенографичен апарат с възможност за директна дигитализация и нов мобилен рентгенов апарат. Предстои монтиране на дигитален рентгенографичен апарат. Осъществява се конвенционална и КАТ диагностика в пълен обем. Отделението е с дългогодишен утвърден опит в интевенционалната образна диагностика - извършват се биопсии под КАТ контрол с хистологична и патоморфологична диагностика.  В отделението работят 5 лекари, всички висококвалифицирани със специалност, владеещи рутинно КАТ и ехографска диагностика, а трима и ЯМР диагностика, 14 рентгенови лаборанти, 1 рентгенов регистратор и 2 санитари.

 

                         Телефони

                        Началник отделение: 032/ 961 820, 906 132

                        Лекари: 032/ 906 108


 

·  назад