Отделение по неонатология

д-р Диана АРГИРОВА

Началник отделение: д-р Диана АРГИРОВА

 

Отделението функционира като основна структурна единица на МБАЛ - Пловдив АД от 1985 г. В него има разкрити 46 неонатологични легла, от които 6 за интензивна терапия,  20 за здрави новородени и 20 за специални грижи за новородени.Структурата на отделението отговаря на медицинските стандарти по неонатология, като са разкрити няколко структурно-функционални звена:

                        • Звено за здрави новородени лица - приемат се здрави, доносени новородени деца, където за тях се полагат рутинни грижи;

                        • Звено за интензивно лечение - приемат се новородени със значителни отклонения от нормата, за които е необходимо интензивно лечение;

                        • Звено за специални грижи за новородени деца - приемат се и се лекуват недоносени новородени, като за тях се полагат специални  грижи.

                         Прием на болните се извършва 24-часа в денонощието, както за родени в МБАЛ - Пловдив деца, така и от други родилни заведения в града и областта. Оделението извършва съвременна и качествена диагностична и лечебна дейност, като за целта е снабдено със съвременна апаратура - кувьози, дихателни апарати, монитори. В отделението работят 9 лекари, от които 4-ма специалисти по Неонатология, 24 специалисти по здравни грижи. Високата професионална компетентност на медицинския персонал позволява извършване на разнообразни дейности с високи медицински резултати.Отделението е с утвърдена позиция като специализирано звено по неонатология с висок публичен и професионален авторитет, с оценка „Отличен" при акредитациите. Това е резултат от много фактори, по-важните от които са:  окомплектованост на отделението с всички необходими сектори за диагностика и лечение на новородени деца, включително и единственият за цяла Пловдивска област сектор звено за специални грижи, сключен договор за работа по  всички клинични пътеки в областта на неонатологията,  прием на новородени от всички родилни домове в града и областта 24 часа в денонощието, медицински персонал, притежаващ адекватна професионална компетентност, съвременна апаратура и техника, осигурен екип за транспорт на новородени деца за всеки ден от месеца, широк „портфейл" от терапевтични дейности с високо качество и медицинска ефективност, сравними с водещите неонатологични звена. Номинация "Златна ябълка", работа с фондация "За нашите деца".

                        Телефони

                        Лекари: 032/ 905 319/463

                        Старша мед. сестра: 032/ 906 175

-

 

·  назад