Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Д-р Сребрин СРЕБРИНОВ

Началник отделение: д-р Сребрин СРЕБРИНОВ

Отделението съществува от 1988 г. Разполага със стационар с 10 легла и се намира на 15-тия етаж.

Осъществява анестезиологична и реанимационна дейност, интензивно лечение, наблюдение и консултации на болни в критично състояние в условия на денонощна спешност.

База е за обучение и разполага с висококвалифицирани специалисти и модерна апаратура.

-

Телефони за контакти:

Началник отделение: 032/ 961 793 

                                032/ 905 468 

Лекари: 032/ 905 347

-

 

 

·  назад