Отделение по анестезиология и интензивно лечение


Началник отделение: д-р Бойко Боев

Отделението по анестезиология и интензивно лечение е част от структурата  на "УМБАЛ Пловдив АД и опезпечава оперативната дейност на:   УНГ, Очно, Хирургия, Урология, Акушерство и гинекология, Ортопедия и трвматология,  спешни случаи и реанимация на територията на цялото лечебно заведение и привеждане на пациенти на апаратна вентилация в интензивно отделение . 

Специалистите от отделението имат  възможност да осигурят на пациентите съвременни и модерни техники за анестезия на нивото на последните  европейски стандарти. Прилага се тотална интравенозна анестезия с възможност за целево контролиране на дълбочината на анестезията и доставяща бързо и комфортно събуждане , без болка и стрес, непосредствено след оперативната интервенция.  При тази анестезия е възможно също да се контролира степента на кръвно налягане, което допринася до намалена кръвозагуба и намалява необходимостта от интраоперативно и постоперативно кръвопреливане .

Прилагат се и съвременните техники на проводна и регионална анестезия под ехографски контрол, с възможност да се приложи анестезия при ортопедични операции само на този крайник, който ще бъде опериран.

Екипът от млади и обучени  специалисти с помощта на съвременните техники в перидуралната анестезия  дава възможност на пациентите да имат една добре контролирана степен на аналгезия , а на бъдещите майки да присъстват на раждането на  своето желано дете спонтанно и без болка.

В ОАИЛ се лекуват пациенти със сериозни, често животозастрашаващи заболявания в тясно сътрудничество със специалисти от всички медицински дисциплини.

            ОАИЛ  разполага с 16 легла, като има възможност при необходимост от извънредна ситуация да се разгърнат до  20.  Също така към всяко едно легломясто може да се провежда инвазивно обдишване с необходимите за това респиратори,  като терапията  е на нивото  на последните европейски стандарти.

            В отделението има апаратура  за провеждане на бронхоскопии за отстраняване на секретите от  трахеобронхиалното дърво,  в следствие на което се подобрява обмяната на кислород. Тези апарати  се изполват и за поставяне на перкутанни трахеостоми на пациенти, които  се нуждаят от продължително апаратно  обдишване .

 В отделението по анестезиология и интензивно лечение пациентите са приоритет - за тези, които са в един палиативен стадий се поставят  перкутанни гастростомии, от където след изчислено, според нуждите на всеки отделен пациент се провежда ентерално хранене със специални хранителни разтвори. 

 Отделението разполага с апарат за ултрахемофилтрация, подпомагащ изчистването на токсичните фракции от кръвта на пациентите, натрупващи се в следствие от отпадане на бъбречната функция, като при необходимост към екипа  се включва и разположеното на триторията на болницата отделение за  хемодиализа .

 

Лекарите и медицински специалисти на  ОАИЛ са подготвени и мотивирани да се справят с всички случаи, които са с животозастрашаващи функции и дават всичко от себе си за един благоприятен и стабилен изход.

Телефони за контакти:

Началник отделение: 032/ 961 793 

                                032/ 905 468 

Лекари: 032/ 905 347

-

 

 

·  назад