Лаборатория по микробиология

Началник Лаборатория по микробиология: д-р Йордан Иванчев

Микробиологична лаборатория е създадена през 1986 г. и се намира на 5-тия етаж. В нея работят висококвалифицирани кадри с придобита специалност „Клинична микробиология".

Извършва пълната гама изследвания на различните видове клинични материали /раневи, дихателна система, генитални и др./, което позволява прецизна идентификация на различни микроорганизми, вкл. и микотични и дава възможност за адекватно реагиране особено при високорискови пациенти.

Оборудвана е със съвременна апаратура за хемокултурелна диагностика ВАСТЕС, за биохимични индентификации и определяне на антибиотична резистентност – mini API. Осигурява лечебно-диагностичната, профилактична и противоепидемична дейност.

Микробиологична лаборатория има задължително участие и максимални оценки в Националната система за външен контрол на качеството, извършван в НЗПБ, също така и в Националната система за контрол и мониториране на антибиотичната резистентност. Лабораторията е включена в Международната програма EARSS и това дава възможност за разширяване обсега на информация и получаване на съответните сертификати. 

-

Телефони за връзка:

032/ 961 816, 905 348

-

 

 

·  назад