Отделение по клинична патология

д-р Ганчо ЖЕКОВ

Началник отделение: д-р Ганчо ЖЕКОВ

Отделението по клинична патология се намира на 2-рия етаж на болницата. Разполага с всички изисквани по стандарта помещения, лаборатории, зала, хладилна камера и други, както и нужната за извършване на качествена диагностична дейност апаратура.

Отделението извършва: 

  • Спешни и скринингови цитологични изследвания;
  • Спешни интраоперативни хистологични изследвания /гефрири/;
  • Рутинни хистологични и хистохимични изследвания от всички органи и тъкани;
  • Аутопсионна дейност;
  • Контрол върху съвпаденията между клиничната и патоморфологичната диагноза. 

-

Телефони за връзка:

Началник отделение: 032/ 961 820

Лекари: 032/ 905 370

Лаборатория:032/ 905 460

-

 

 

·  назад