Клинична лаборатория

д-р Мария СТАНИЛОВА

Началник отделение: д-р Мария СТАНИЛОВА

Отделението по Клинична лаборатория е структурно и функционално обособена част от МБАЛ - Пловдив АД и е организирано да извършва изследвания за: стационарните отделения на болницата; амбулаторни пациенти - от приемно-консултативни кабинети и хирургични и ортопедични спешности; пациенти от Спешно приемно отделение; пациенти, срещу заплащане по утвърден от ръководството на МБАЛ – Пловдив ценоразпис.Лабораторията осигурява денонощно клинично-лабораторна дейност.

Материално-техническа база, медицинска апаратура и дейности в МДЛ са в съответствие с изискванията на Медицински стандарт по Клинична лаборатория.

Видове лабораторни изследвания

 1. Лабораторна хематология и цитология - хемоглобин, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, хематокрит, ретикулоцити, еритроцитни индекси, СУЕ, ДКК, осмотична резистентност, LE клетки и натривка от костен мозък, свободен хемоглобин в плазма и урина.
 2.  Кръвосъсирване - време кървене, време съсирване, фибриноген, протромбиново време, тромбиново време, рекалцификация, АРТТ, ФДП, де-димер.
 3. Биохимични анализи - ензими, субстрати, електролити и микроелементи, индивидуални белтъци, имунглобулини, фруктозамин, гликиран хемоглобин, С-реактивен протеин.
 4. Кръвно-газов анализ
 5. Функционални изследвания
 6. Урини - качествени проби, количествени определения
 7. Ликвор - качествени проби, количествени определения
 8. Хормонална диагностика - щитовидни, фертилитетни, хормони, кортизол, парат хормон, остеокалцин.
 9. Вирусологични маркери - Хепатит "В", хепатит "С"
 10. Туморни маркери - СА-125, СА-19-9, СА-15-3, РSА, b-НСG
 11. Обща цитология - пунктати от серозни кухини - плеврална, коремна,перикардиална, ставна; материали от тънкоиглена аспирационна биопсия - сляпа и под ехографски контрол; гинекологична цитология, храчки,аспирати, отпечатък от ендоскопска техника.
 12. Други - феритин, В12, фолиева киселина.
 13. Изпражнения, окултни кръвоизливи, креаторея и стеаторея.
 14. Спермограми, простатен секрет и влагалищна чистота. 

Персоналът е квалифициран, добре подготвен. Състои се двама лекари с придобита специалност по клинична лаборатория, двама химици и един биолог, 18 лаборанти.

Новата роля на клиничната лаборатория е: преориентиране от база за извършване на анализи в консултативен център за клинично осмисляне на лабораторните резултати, т.е. превръщане от инертен изпълнител в активен консултант относно стратегията на изследване и интерпретация на лабораторния резултат.

-

Телефони за връзка:

Началник отделение: 032/ 961 816, 905 418

Лекари: 032/ 905 409

Старши клиничен лаборант: 032/ 905 411

-

Ценоразпис на отделението за платени услуги

 

·  назад