Отделение по педиатрия
д-р Анеса ГЕОРГИЕВА

Началник отделение: д-р Анеса ГЕОРГИЕВА

 

Разполага със стационар от 45 легла, разпределени в:

                        • Кърмачески -  за деца от 0 до 3-годишна

                        възраст;

                        • Вътрешни -  за деца от 3 до 18-годишна

                        възраст.

                При необходимост има възможности за разкриване на допълнителни 10 легла.

                 В отделението има болнично училище за ученици от първи до осми клас, както и стая за игри за по-малките пациенти.

                 Отделението работи по 20 клинични пътеки, включващи заболявания в областта на детската пулмология, нефрология, гастроентерология, неврология, ендокринология и интензивна терапия. Осигурява се денонощен прием на пациенти чрез Спешния център. Отделението оказва консултативна помощ на всички деца,  приети в болницата.

                  Извършват се богата гама изследвания:

                        • Лабораторни; • Микробиологични; • Образна диагностика - конвенционална рентгенова диагностика, скенер,  ядрено-магнитен резонанс;

  • Ехографски изследвания на всички органи, включително и с най-новото поколение ехографска апаратура, включваща 3Д; Енцефалографии; Електромиографии; Ендоскопии; Функционална диагностика.
  • Контролирана бъбречна биопосия.

               Интензивният сектор е оборудван с медицинска апаратура, предоставена от Инициативата „Българската Коледа" - апарат за изкуствена белодробна вентилация за деца от 0 до 18 години от най-съвременно поколение апарати от този клас; дефибрилатор с накрайници за деца от 0 до 18 години; 12-канален ЕЕГ апарат с възможности за  диагностика на мозъчната активност, 24-часово мониториране, евокирани слухови и зрителни потенциали; монитор за следене на основни жизнине показатели; ехограф за паренхимни органи с цветен пауър доплер и 3D изображение.

           През приемно-консултативния кабинет годишно преминават  над 5000 пациенти, като стационарно от тях се лекуват  2000.

                В отделението работи висококвалифициран екип от 7 лекари и 14 специалисти по здравни грижи. Всички лекари са с придобита специалност „Детски болести", а повечето от  тях са с профилирана насоченост. Целият екип на отделението с много любов, майчини грижи и внимание прави диагностичния и лечебен процес да бъде по-лесно приет и по-лесно реализиран, за да бъдат „Нашите деца -  Нашето бъдеще".

 

                        Телефони

                        Началник отделение: 032/ 905 325

                        Лекари: 032/ 906 154

                        Старша мед. сестри: 032/ 906 146

 

·  назад