Отделение по нефрология

Началник Отделение:

Д-р Чавдар Миланов 

Отделението се намира на 10-тия етаж, сектор "Б" и разполага с 30 легла.

                        Приемат се пациенти над 18 г. за диагностика и лечение на заболявания на отделителната системи.

                        Извършва се съвременна диагностика:

                        • Клинико-лабораторни изследвания;

                        • Имунологични изследвания;

                        • Микробиологични тестове;

                        • Ултразвукова диагностика;

                        • Пункционна бъбречна биопсия;

                        • КГА и др.

                        Лечението се провежда по най-съвременните изисквания на        нефрологията .

                        В отделението работят 6-ма лекари - 5 от които с по две                         клинични специалности - Вътрешни болести и Нефрология и 1 пред защита на специалност по Нефрология.

 

                        Телефони

                        Началник отделение: 032/ 906 148, 961 814

                        Лекари: 032/ 905 367, 905 467

                        Старша мед. сестра: 032/ 905 467 


 

Ценоразпис на отделението за платени услуги

Цени за избор на лекарски екип от медицински специалисти

 

·  назад