Отделение по нефрология

 

Началник отделение:

Д-р Чавдар Миланов

 

Отделението се намира на 10-тия етаж, сектор "Б" и разполага с 30 легла. Приемат се пациенти над 18 г. за диагностика и лечение на заболявания на отделителната системи.

 

                        Извършва се съвременна диагностика:

                         • Клинико-лабораторни изследвания;

                         • Имунологични изследвания;

                         • Микробиологични тестове;

                         • Ултразвукова диагностика;

                         • Пункционна бъбречна биопсия;

                         • КГА и др.

 Лечението се провежда по най-съвременните изисквания на  нефрологията .

            В отделението работят 8 лекари - 3 от които с по две  клинични специалности - Вътрешни болести и Нефрология, 3 със специалност по Нефрология и 2 пред защита на специалност по Нефрология.

  В лечебно- диагностичната дейност на  отделение по нефрология  активно участва проф. д-р Димитър Димитраков.   

 

                        Телефони

                        Началник отделение: 032/ 906 148

                        Лекари: 032/ 905 367, 905 467

                        Старша мед. сестра: 032/ 905 467 


 

 

 

·  назад