Отделение по Акушерство и Гинекология
 

Началник отделение по акушерство и гинекология : ВРИД д-р Венцислав Демирев

Отделението по акушерство и гинекология е базирано на 3-ти и 4-ти етажи на болницата. В него са обособени 6 самостоятелни сектора:

 › родилна зала - етаж 3 сектор "В"
 › следродилен сектор за пациентки, родили по нормален механизъм - етаж 3 сектор "Б";
 › следродилен сектор за пациентки, родили по оперативен път - етаж 4 сектор "Б";
 › патологична бременност - етаж 3 сектор "А";
 › гинекология - етаж 4 сектор "А";
 › операционен блок - етаж 4 сектор "В"

Приемът на пациенти и консултативните прегледи се осъществяват в кабинет, базиран на 4 етаж.

Сектор Родилна зала разполага с 5 родилни зали, от които 1 ВИП - за раждане в присъствие на близък. В операционния блок за гинекологични операции функционират 2 операционни зали, едната от които за ендоскопска хирургия.

Апаратурата, с която разполага отделението е нова и модерна. В него работят 13 лекари със специалност по акушерство и гинекология, 30 акушерки и 26 санитари.

Грижите за новородените са поверени на 26 детски сестри и 10 неонатолози, които задължително присъстват и на всяко раждане.

ДЕЙНОСТ

  • Раждане по нормален и оперативен път;
  • Оперативни интервенции при гинекологични заболявания;
  • Ендоскопски операции;
  • Аборти по желание;
  • Диагностика и лечение на всички проблеми по време на бременността.

Дейността на отделението е организирана така, че позволява започване на спешна оперативна интервенция в рамките на 15 минути.

Телефони:

 Началник отделение: 032/ 959 043
 Лекари: 032/ 905 311
 Родилна зала: 032/ 906 167, 941 499
 Мед. секретар: 032/ 905 318
 Приемно-консултативен кабинет: 032/ 905 343


 

 

·  назад