Отделение по Акушерство и Гинекология
 

Началник отделение по акушерство и гинекология д-р Димитър Йончев

Отделението по акушерство и гинекология е базирано на 3-ти етаж на болницата. В него са обособени 5  самостоятелни сектора:

 › родилна зала - етаж 3 сектор "В"
 › следродилен сектор - етаж 3 сектор "Б";
 › патологична бременност - етаж 3 сектор "А";
 › гинекология - етаж 3
 › операционен блок - етаж 4 сектор "В"

Приемът на пациенти и консултативните прегледи се осъществяват в кабинет, базиран на 3 етаж.

Сектор Родилна зала  разполага с 5 родилни зали, от които 1 ВИП - за раждане в присъствие на близък. В операционния блок за гинекологични операции функционират 2 операционни зали, едната от които за ендоскопска хирургия.

Апаратурата, с която разполага отделението е нова и модерна. В него работят висококвафлифицирани лекари , от които повечето са със специалност по акушерство и гинекология, както и  акушерки и санитари.

Грижите за новородените са поверени на  детски сестри и  неонатолози, които задължително присъстват и на всяко раждане.

ДЕЙНОСТ

Раждане по нормален и оперативен път;

Обезболяване на раждането;

Оперативни интервенции при гинекологични заболявания; следоперативно обезболяване;

Ендоскопски операции;

Аборти по желание;

Диагностика и лечение на всички проблеми по време на бременността.

Дейността на отделението е организирана така, че позволява започване на спешна оперативна интервенция в рамките на 15 минути.

 

 

Телефони:

 Началник отделение: 032/ 905 317
 Лекари: 032/ 905 311
 Родилна зала: 032/ 906 167, 941 499
 Мед. секретар: 032/ 905 318
 Приемно-консултативен кабинет: 032/ 905 343


 

 

·  назад