Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ

 

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ КЪМ "УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД    

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2021-2023г/ в "УМБАЛ-Пловдив" АД продължава да  функционира  Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

Дейностите, които се извършват в центъра са : 

  • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
  • Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително психологическа подкрепа и превенция на изоставяне на деца, на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, на място в Здравно-консултативния център или в дома, по искане на лекар от същото или от друго лечебно заведение.

Центърът се намира в "УМБАЛ-Пловдив" -ет.1, сектор "А",к-т №21, на адрес бул."България"№234 в гр.Пловдив; тел: 032/ 94-53-34.   

За контакт:   Координатор- Милена Марудова  Тел.:0888 328 965

e-mail: [email protected] 

Работно време: Понеделник- Петък  от 8.00 - 16.00 ч.


 

·  назад