Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ КЪМ “МБАЛ – ПЛОВДИВ” АД    

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве /2014-2020г/ в “МБАЛ-Пловдив” АД е разкрит и функционира  Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

Дейностите, които се извършват в центъра са : 

·        Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение; 

·        Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително психологическа подкрепа и превенция на изоставяне на деца, на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, на място в Здравно-консултативния център или в дома, по искане на лекар от същото или от друго лечебно заведение.  

Центърът се намира в “МБАЛ-Пловдив” –ет.1, сектор “А”,к-т №21, на адрес бул.”България”№234 в гр.Пловдив; тел: 032/ 94-53-34.   

За контакт:   Координатор: Наталия Чотова Тел.:0878867526 

e-mail: [email protected] 

Работно време: Понеделник- Петък  от 8.00 – 16.00 ч.

·  назад