Началник Гастроентерологично отделение
Началник отделение Д-р Цветка ЛАХТАРИЕВА

Завършва медицина през 1990 г. във ВМИ - "Ив. П.Павлов" - Пловдив- През периода от 1991 -1994 г. работи в ОБ- Сопот като цехов терапевт. От 1994 г. в МБАЛ - Пловдив, Гастроентерологично отделение като ординатор. От 2011 г. началник Гастроентерологично отделение към МБАЛ - Пловдив АД. Придобива специалност Вътрешни болести през 1996 г. и Гастроентерология през 2001 г. Квалификации и методики: Фиброгастроскопия и видеогастроскопия; Фиброколоноскопия и видеоколоноскопия; Ректоскопия; Абдоминална ехография; Бримкова полипектомия; Тънкоигленна аспирационна биопсия; Ендоскопска хемостаза/инжекторна,електрокоагулация/; Работа с аргон-плазма: хемостаза на тъканна деструкция; Абдоминална ехография - интервенционални процедури.

·  назад