Цени за избор на лекар-екип от медицински специалисти
146Радикално отстраняване на женски полови органи1055

 500

900
147Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи711

 500

900
148Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)128

 200

400
149Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи277

 250

400
150Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената806

 500

900
151Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход408300 
152Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената605

 500

900
153Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация1700

 500

900
156Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години2363 945
157Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години2363 945
158Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години1521 700
159Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години1521 700
160Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години2053 821
161Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години2053 821
162Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години939 563
163Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години939 563
164Оперативни процедури върху апендикса558 418
165Хирургични интервенции за затваряне на стома624 450
166Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство426 319
167Оперативни процедури при хернии574 430
168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация601 450
169Конвенционална холецистектомия1127 676
170Лапароскопска холецистектомия880 450
171Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища2138 855
172Оперативни процедури върху черен дроб2487 950
173Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест1355 700
174Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност3745 950
175Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност1720 700
176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години1000 450
177Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години1500 700
178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции843 450
179Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M01100 660
180Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия200 150
181Оперативно лечение при остър перитонит1900 700
182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси1375 700
183Консервативно лечение при остри коремни заболявания714300 
184Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани - хирургично лечение550 412
187Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези с голям и много голям обем и сложност668 450
188Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези със среден обем и сложност644 450
189Хирургично лечение при надбъбречни заболявания1210 700
194Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити600300 
197Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа232 174
199Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение1035310 
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми384192 
203Хирургично лечение при травма на главата1052 631
204Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение1004 602
205Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции 1819 700
212Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена2239 895
214.1Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания1463 700
214.2Спешни състояния в гръдната хирургия900 450
215Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник2005 802
216Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става1257 700
217Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност900 450
218Малки оперативни процедури на таза и долния крайник365 273
219Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система671 450
220Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник994 450
221Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник1326 700
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник450 337
223Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник260 195
224Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош660 450
225Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години1100330 
237Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система438219 
238Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда 438219 
239Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции438219 
241Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система300150 
243Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната нервна система321160 
244Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат 300150 
253Хеморагични диатези. Анемии665300 
259Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност896 450
260Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност705 450
261Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност400 300
262Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност200 150
263Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията420 315
264Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област300150 
268Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г3501700 
269Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест787300 
270Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест1113333 
271Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест666300 
272Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест1004301 
273Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения1004301 
274Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии1004301 
275Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест1815400 
276Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест3146629 
277Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото2420484 
278Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото4356700 
279Грижи за здраво новородено дете 14170 
280Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 на сто от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности350 262
285Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване783 450
286Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години424212 
288Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години689300 
290Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)472236 
291Токсоалергични реакции при лица над 18 години472236 
292Токсоалергични реакции при лица под 18 години472236 

 

Цени за избор на лекар-екип от медицински специалисти - страница 1

·  назад