Избор на екип Отделение Интензивна Терапия
КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КП Цени
/в лева/
Избор на лекар /цени в лева/ Избор на екип /цени в лева/
38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания-за ЗЗОЛ над 18г. 792   450
45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания-за ЗЗОЛ над 18г. 2814   950
47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден 120 60  
47.2 Нестабилна форма на Ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронаро­графия и минимален болничен престой 3 дни 330 165  
48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване  933 300  
49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3073   950
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 2750 550  
51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4200   950
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация-за ЗЗОЛ над 18г. 420 210  
54 Инфекциозен ендокардит-за ЗЗОЛ над 18г. 2420 484  
55 Заболявания на миокарда и перикарда-за ЗЗОЛ над 18г. 462 231  
56 Ритъмни и проводни нарушения-за ЗЗОЛ над 18г. 345 172  
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик-за ЗЗОЛ над 18г. 700 300  
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик-за ЗЗОЛ над 18г. 2481 496  

·  назад