Ценоразпис - обща част

Ц  Е  Н  О  Р  А  З  П  И  С

НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА МБАЛ-ПЛОВДИВ АД

 

№ по ред ВИД ДЕЙНОСТ ЦЕНА В ЛВ.
  ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ  
1. Консултативен преглед от началник на отделение 40,00
2. Консултативен преглед от ординатор със специалност 30,00
3. ЕКГ стандартно с разчитане 7,00
4. ЕКГ с допълнителни отвеждания с разчитане 10,00
5. Ехокардиография 40,00
6. Ехография на коремни органи 40,00
7. Поставяне на периферин венозен катетър (абокат) 10,00
8. Поставяне на периферин венозен катетър (абокат) -
 с реанимация
20,00
9. Коремна пункция 20,00
10. Плеврална пункция 20,00
11. Поставяне на ПУК (жена) 5,00
12. Поставяне на ПУК (мъж) 15,00
13. Венозна инжекция 8,00
14. Мускулна инжекция 5,00
15. Подкожна инжекция 3,00
16. Леглоден 50,00
17. Леглоден във ВИП стая 50,00
18. Препис от документи 3,00

·  назад