Цени Клинична Лаборатория

Ц  Е  Н  О  Р  А  З  П  И  С

НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ЗВЕНАТА НА МБАЛ-ПЛОВДИВ АД

ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА

ІІ.

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

А

Урина качествени, полуколичествени и количествени изследвания

 

1

Глюкоза +рН + белтък

1.50

2

Белтък

0.50

3

Билирубин + уробилиноген

1.00

4

Кетонни тела + GLU

1.00

5

Кръв в урината

0.50

6

Диафан

1.00

7

Пентафан /глюкоза + белтък+рН+ кетотела+кръв/

2.00

8

Тест за отделен показател

0.50

9

Специфично тегло - ареом./тест

0.80

10

Специфично тегло - рефрактомер.

0.80

11

Седимент - ориентировъчно

1.20

12

Седимент - количествено

2.50

13

Сидерофаги

2.00

14

Белтък - количествено

1.90

15

Белтък на Bence Jones

2.00

16

Глюкоза - количествено

1.90

Б

Изпражнения

 

1

Окултни кръвоизливи

1.50

2

Нативен препарат - микроскопски

2.00

3

Препарат - луголова проба

2.00

4

Препарат - оцветен със Sudan III

2.00

5

Копрограма

6.00

6

Изпражнения - рН

0.60

В

Други изследвания

 

1

Спермограма

15.00

2

Тест за бременост

5.00

3

Влагалищна чистота

3.00

4

Потен тест

6.00

5

Простатен секрет /нативен препарат/

6.00

Г

Изследване на ликвор

 

1

Макроскопско изследване

1.00

2

Броене на левкоцити

2.50

3

Броене на еритроцити

2.50

4

Общ белтък

1.90

5

Албумин

1.90

6

Диференциране на клетки

5.00

7

Глюкоза

1.90

8

Na /пламъков фотометър/

1.50

9

K /пламъков фотометър/

1.50

10

Ca /пламъков фотометър/

1.50

11

Na /йон-селективни електроди/

2.00

12

K /йон-селективни електроди/

2.00

13

Ca /йон-селективни електроди/

2.00

Д

Изследване на пунктати - коремен, плеврален, перикардиален и др.

 

1

Специфично тегло /арометрично/

0.80

2

Специфично тегло /рефрактом./ + корекции за Б и Г

0.80

3

Броене на левкоцити

2.50

4

Диференциално броене

5.00

5

Рагоцити

4.00

6

Глюкоза

1.90

7

Na /йон-селективни на параметър/

2.00

8

K /йон-селективни на параметър/

2.00

9

Ca /йон-селективни на параметър/

2.00

10

Общ белтък

1.90

11

Албумин

1.90

12

Стомашен сок - микроскопско изследване

3.00

13

Жлъчен сок

3.00

14

КАС /+ електролити/

8.00

Е

Функционални изследвания

 

1

Проба за разреждане и концентрация

 

 

Volhard

3.00

 

Зимницки

3.00

2

Клирънс

6.50

3

Кръвозахарен профил

6.00

4

Обременяване с глюкоза

5.00

Ж

Хематологични изследвания

 

1

Пунктирани Erys

5.00

2

Костен мозък

10.00

3

Ретикулоцити

5.00

4

СУЕ

2.00

5

Осмотична резистентност Erys

3.00

6

LE-клетки

5.00

7

Левкоконцентрат

5.00

8

ДКК визуално - микроскопско

5.00

9

Морфология на Еrys

5.00

 

Хематологични изследвания - автоматично

 

1

Кръвна картина без диференциално броене - автоматично

4.00

2

Кръвна картина с диференциално броене /18 параметъра/ Нb, Er, Hct, Leuc, Thr, MCV, MCH, MCHC и др. изчислени показатели

4.00

3

Хематологични изследвания /мануално/ - на параметър по

1.00

З

Изследване на хемостазата

 

1

Време на кървене и съсирване, по

1.50

 

Ретракция на съсирека

0.45

2

Протромбиново време

3.00

 

Протромбиново време + Fbg

5.00

3

ККВ /аРТТ/

3.00

4

Тромбиново време

3.00

5

Д-димер

10.00

6

Фибрин /фибриноген разгр. Продукти

12.00

7

Протеин С

10.50

8

Протеин S

10.50

9

Фибриноген по Clauss

3.00

10

ФДП

3.00

И

Клинико-химични изследвания

 

1

Na, K, Cl /йон-селективни електр./ по

2.00

2

Са

1.90

2

Глюкоза в серум или в периферна кръв

2.70

3

Общ белтък

1.90

4

Албумин

1.90

5

Урея

1.90

6

Креатинин

2.70

7

Пикочна киселина

2.30

8

Билирубин общ и фракции по

1.90

9

Холестерол

2.00

10

HDL - холестерол, LDL - холестерол по

4.00

11

Триглицериди

2.00

12

АсАТ

3.00

13

АлАТ

3.00

14

КФК

3.00

15

ЛДХ

3.00

16

ХБДХ

3.00

17

Кисела фосфатаза - обща

3.50

18

Кисела фосфатаза - простатна

3.50

19

Алкална фосфатаза

3.00

20

Холинестераза

3.00

21

Амилаза

3.50

22

Желязо

3.00

23

ЖСК

3.00

24

Калции

1.90

25

Калции - йонизиран

2.00

26

Фосфор

1.90

27

Магнезии

1.90

28

ГГТ

3.00

29

Имуноглобулин А, М, G за всеки по

5.00

30

Мед е серум

5.00

35

Мед в Д24 урина

5.00

Й

Индивидуални белтъци

 

1

С - реактивен белтък

6.00

2

С 3 (С3 фракция на комплемента)

6.50

3

С 4 (С4 фракция на комплемента)

6.50

2

Трасферин

6.50

3

Пролактин

12.00

4

Феритин

10.50

5

СК-МВ изоеним

8.50

6

Имуноглобулин Е - тотален

11.00

7

Тропонини

20.00

8

Миоглобин

20.00

9

В 12

10.50

10

Фолат

11.00

11

Парат хормон РТН

15.00

12

Колцитонин

15.00

 

Инфекциозни маркери

 

1

CMV Ig G (антитела слещу Цитомегаловирусот клас G )

17.00

2

CMV Ig M (антитела слещу Цитомегаловирусот клас M)

17.00

 

Туморни маркери

 

7

AFP

15.00

8

вНСG

15.00

9

tPSA

15.00

10

Free PSA

15.00

11

CA 19-9

15.00

12

CA 15-3

15.00

13

CA 125

15.00

14

Микроалбуминурия

7.50

15

Аро А1, Аро В по

7.50

16

Фруктозамин

5.00

17

Гликиран хемоглобин

9.00

18

С3 С4 за всеки по

6.50

К

Изследване на хормони и други специализирани анализи

 

1

17-кетостероиди

6.00

 

17-ОН

6.00

2

TSH

10.00

3

Свободен Т4

11.00

4

Свободен Т3

11.00

5

FSH

12.00

6

Лутеинизиращ хормон

12.00

7

Естрадиол

12.00

8

Прогестерон

12.00

9

Тестостерон

12.00

10

DHEA - S

15.00

Л

Вирусология

 

 

Хепатит "В" /HBV/

 

1

HBsAg /австралийски антиген/

12.00

2

HBeAg

15.00

3

Anti-HBe

16.50

4

Anti-HBc

17.00

 

Хепатит "С"

 

5

Anti-HCV

17.00

 

Други изследвания

 

1

Toxo Ig - M (антитела срещу Токсоплазмоза клас М)

17.00

 

Цитологична диагностика

 

1

Цитологична оценка на намазка от порцио и цервикс за ракова диагностика

8.00

2

Цитологична оценка на материал, получен чрез аспирация, пункция, ендоскопска техника

16.00

М

Моновети Sarstedt за вземане на кръв

 

1

За изследване на кръвна картина

0.50

2

За биохимични изследвания

0.50

3

За хемостазни изследвания

0.50

4

Игла + адаптер

0.50

5

СУЕ

0.80

6

Микровета

0.50

7

Вземане на кръв

1.80

 

·  назад