Клинични пътеки Очно отделение
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014г. В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
     
КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
1 131 Оперативно отстраняване на катаракта
2 133 Хирургично лечение на глаукома-за ЗЗОЛ над 28 ден
3 134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност-за ЗЗОЛ над 28 ден
4 135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
5 136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
6 138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
7 139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
8 140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретината, стъкловидното тяло и при травми

·  назад