Клинични пътеки Педиатрично отделение
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО НРД  ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014г.В ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
     
КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
  26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 
  58 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
  61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
  63 Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години
  65 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години
  67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
  69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
  74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
  90 Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация
  93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
  95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
  102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
  103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
  105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
  106 Заболявания на щитовидната жлеза
  109 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
  111 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
  113 Метаболитни нарушения при лица под 18 години
  225 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
  273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
  274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
  287 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
  289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
  308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

·  назад