Клинични пътеки Отделение по неонатология
 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014г.В ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ
   
КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г
269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест
270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест
271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест
272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест
273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото
278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото
279 Грижи за здраво новородено дете 
   
  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 от НРД за МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ  за 2014 г., 
Пр Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане с или без прилагане на сърфактант

·  назад