Клинични пътеки Ревматологично отделение
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО НРД  ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014г. В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
 
КП № НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
1 286 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
2 288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
3 290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)

·  назад