Отговорник ТЕЛК
д-р Райна АНГЕЛОВА 

д-р Райна АНГЕЛОВА - ДМ.

През  1972 г. завършва висше медицинско образование във ВМИ -  Пловдив.

Редовен аспирант във ВМИ - Варна в периода - 1974 г - 1977г. ,в този период работи   и като хонорован асистент.

Защитава докторска дисертация- 1979г. на тема: "Инволутивни психози". Има призната специалност по психатрия.

Работи като психиатър   в окръжен психиатричен диспансер -   гр. Пловдив, а от 1985 г. е председател на ТЕЛК по психични заболявания  - гр. Пловдив.

Има участия  на конгреси и конференции със свои разработки в областта на геронтопсихиатриата.

·  назад