СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на УМБАЛ

ПредседателКостадин Атанасов

Зам.председателд-р Катя Попова

Изп. директорд-р Динчо Генев

 
Ръководство на УМБАЛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
д-р Динчо Генев

Изпълнителен Директор
на УМБАЛ "Пловдив" АД Пловдив

 

 

 

 

 

 

 д-р Валерия Петрова 

Зам. директор, организация

на УМБАЛ "Пловдив" АД

Елена Симеонова

Елена Симеонова

Главна медицинска сестра

на УМБАЛ "Пловдив" АД