СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на УМБАЛ

Председател: д-р Катя Попова

Зам.председател: Анести Тимчев

Изп. директор: д-р Аргир Аргиров

 
Прокурист на УМБАЛ Пловдив АД

 

 

 

д-р Динчо Генев 

Прокурист на УМБАЛ Пловдив АД 

 
Ръководство на УМБАЛ
д-р Аргир Аргиров

д-р Аргир Аргиров

Изпълнителен Директор
на УМБАЛ "Пловдив" АД Пловдив

 

д-р. Гинка Стоянава

д-р Гинка Стоянова

Зам. директор, организация

на УМБАЛ "Пловдив" АД

Елена Симеонова

Елена Симеонова

Главна медицинска сестра

на УМБАЛ "Пловдив" АД