Клинични пътеки

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО НРД
ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014г.
В МБАЛ "ПЛОВДИВ" АД

КП №НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
1Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза-за ЗЗОЛ над 18 г.
2Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3Паренхимен мозъчен кръвоизлив-за ЗЗОЛ над 18г.
4Субарахноиден кръвоизлив-за ЗЗОЛ над 18г.
5Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми-за ЗЗОЛ над 18г.
13Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
14Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация
15Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък-за ЗЗОЛ над 18г.
16Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация - за ЗЗОЛ над 18г.
17Мултипленна склероза-за ЗЗОЛ над 18г.
18Епилепсия и епилептични пристъпи-за ЗЗОЛ над 18г.
19Епилептичен статус-за ЗЗОЛ над 18г.
21Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
23Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация-за ЗЗОЛ над 18г.
24Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация-за ЗЗОЛ над 18г.
25Паркинсонова болест
26Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност -за ЗЗОЛ над 18г.
28Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт- за ЗЗОЛ над 18г.
29Болест на Крон и улцерозен колит-за ЗЗОЛ над 18г.
30Заболявания на тънкото и дебелото черво-за ЗЗОЛ над 18г.
31Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт-за ЗЗОЛ над 18г.
32Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система( ХБС), панкреаса и перитонеума- за ЗЗОЛ над 18г.
33Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума- за ЗЗОЛ над 18г.
34Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)- за ЗЗОЛ над 18г.
36Хронични чернодробни заболявания-за ЗЗОЛ над 18г.
38Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания-за ЗЗОЛ над 18г.
39Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация-за ЗЗОЛ над 18г.
40.1Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър-еднокамерен или двукамерен -за ЗЗОЛ над 18г.
42Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации -за ЗЗОЛ над 18г.
43Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация-за ЗЗОЛ над 18г.
44Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове -за ЗЗОЛ над 18г.
45Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания-за ЗЗОЛ над 18г.
47.1Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
47.2Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни
48Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
50Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
51Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
52Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация-за ЗЗОЛ над 18г.
53Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация-за ЗЗОЛ над 18г.
54Инфекциозен ендокардит-за ЗЗОЛ над 18г.
55Заболявания на миокарда и перикарда-за ЗЗОЛ над 18г.
56Ритъмни и проводни нарушения-за ЗЗОЛ над 18г.
58Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години
59Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик-за ЗЗОЛ над 18г.
60Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик-за ЗЗОЛ над 18г.
61Остър и обострен хроничен пиелонефрит
62Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити, при лица над 18 години
63Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години
64Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години
65Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години
66Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
67Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
68Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
69Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
70Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
71Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
72Трансуретрална простатектомия
73Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
74Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
75Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия
76Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - ендоскопски методи на лечение
77Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
78Оперативни процедури върху мъжка полова система
79Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81Оперативни процедури при инконтиненция на урината
82Реконструктивни операции в урологията
83Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
86Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
87Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
88Радикална простатектомия
89Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
90Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация
91Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
93Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
94Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
95Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
96Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
98.1Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
99Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
101Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
104Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
105Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
106Заболявания на щитовидната жлеза
109Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
111Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
113Метаболитни нарушения при лица под 18 години
114Глухота - диагностика и консервативно лечение
116.1Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
116.2Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
118Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана
119Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
120Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
121Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
122Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шията и шийни метастази
123Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия
125Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини
129Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
131Оперативно отстраняване на катаракта
133Хирургично лечение на глаукома - за ЗЗОЛ над 28 ден
134Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност - за ЗЗОЛ над 28 ден
135Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
136Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
138Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
139Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
140Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретината, стъкловидното тяло и при травми
141Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142.1Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест.с включително
142.2Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест.с до 20 гест.с включително
143Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
144Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с.
145Нерадикално отстраняване на матката
146Радикално отстраняване на женски полови органи
147Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
149Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
153.1Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация
154Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
156Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
157Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години - за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
158Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години
159Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
160Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
161Оперативни процедури на тънките и дебелите черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
162Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
163Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
164Оперативни процедури върху апендикса- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
165Хирургични интервенции за затваряне на стома- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
166Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
167Оперативни процедури при хернии- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
168Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169Конвенционална холецистектомия- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
170Лапароскопска холецистектомия- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
171Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
172Оперативни процедури върху черен дроб- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
173Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
174Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
175Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
176Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
177Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години - за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
178Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
179Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 - за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
180Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия -за ЗЗОЛ над 8 год.
181Оперативно лечение при остър перитонит
182Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184.1Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани - за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
184.2Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани- за ЗЗОЛ до 8 год. само спешни случаи
185Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден - за ЗЗОЛ над 8год.
188Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези със среден обем и сложност- за ЗЗОЛ над 8год.
194Консервативно лечение на съдова недостатъчност-за МКБ I 80.2 и МКБ I 82.2 - за ЗЗОЛ над 18г.
197Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия - за ЗЗОЛ над 18г.
199Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение
202Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203Хирургично лечение при травма на главата
204Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
205Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
212Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
214.1Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
214.2Спешни състояния в гръдната хирургия
215Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
221Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
223Малки оперативни процедури на раменния пояс и горен крайник
225Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
237Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
238Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
239Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
241Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
243Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
244Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
253Хеморагични диатези. Анемии-за ЗЗОЛ над 18г.
259Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
260Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
261Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
262Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност
263Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
264  Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област
265Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област- за кодове:*18.21; *18.5, *18.6; *21.91, *27.41, *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89.
266Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости - за код 21.72
268Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 г
269Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, първа степен на тежест
270Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 г, втора степен на тежест
271Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, първа степен на тежест
272Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 г, втора степен на тежест
273Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
274Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
275Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
276Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
277Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото
278Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото
279Грижи за здраво новородено дете
284Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
285Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
286Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
287Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
288Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
289Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
290Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)
291Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292Токсоалергични реакции при лица под 18 години
308Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст