НЗОК не заплаща
СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ИЗПЪЛНЯВАНИ В МБАЛ ”ПЛОВДИВ” АД ПО НРД ЗА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 г,
КОИТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НЗОК
 
КП №28

КП № 28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примка за лигиране еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Накрайник за лигиране еднократен

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Индивидуален набор (капсула и аксесоари) за из-вършване на капсулна ентероскопия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Полипектомична примка еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла ендоскопска еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Клипси за ендоскопска хемостаза

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Балон-дилататор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за ПЕГ

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №31

КП №31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Сет за лигиране еднократен

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла ендоскопска еднократна

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Клипси за ендоскопска хемостаза

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №32

КП №32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Комплект за ендоскопска резекция при горна ендоскопия еднократен

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балонен екстрактор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Кошница за екстракция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Пластмасова ендопротеза за панкреаса

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Система за протезиране

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за биопсия през ехоендоскоп

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Набор за термоаблация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Балон дилататор

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Водачи за протезиране

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Папилотоми

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за чернодробна биопсия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Игла за алкохолна аблация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сетове за перкутанен дренаж под ехографски контрол

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сет за трансгастрална цистостомия

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №34

КП №34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Консумативи за екстракорпорална депурация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №70

КП №70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №71

КП №71 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Стентове тип "JJ"

НЗОК не заплаща посочените изделия

Автоматични ушиватели

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства - хемостатична пудра и рекомбинантен фактор VІІ

НЗОК не заплаща посочените препарати

 
КП №72

КП №72 Трансуретрална простатектомия

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна процедура

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №76

КП №76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза-ендоскопски методи на лечение

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стентове тип "JJ"

НЗОК не заплаща посочените изделия

Лазерни, електромагнитни и други сонди

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сет за перкутанна нефростома

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №78

КП №78 Оперативни процедури върху мъжка полова система

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Тестикуларни протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Индивидуална игла за биопсия на простатна жлеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №80

КП №80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Примки за трансуретрална монополарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Примки за трансуретрална биполарна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

Световоди за лазерна резекция

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №81

КП №81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Сет за урологични имплантации

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №82

КП №82 Реконструктивни операции в урологията

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Вземане и обработка на алопластичен материал

НЗОК не заплаща посочените изделия

Пенис - протеза

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №85

КП №85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Стентове тип "JJ"

НЗОК не заплаща посочените изделия

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства - рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №86

КП №86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Стентове тип "JJ"  

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

 
КП №87

КП №87 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Урологични протези

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стентове тип "JJ"

НЗОК не заплаща посочените изделия

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства - рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените препарати

 
КП №88

КП №88 Радикална простатектомия

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Степели (клипсери)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хемостатични средства - рекомбинантен фактор на съсирване и/или хемостатична пудра

НЗОК не заплаща посочените изделия

Консумативи за лапароскопска и роботасистирана хирургия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №118

КП №118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Протези тип "пистон"

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вентилаторни тръбички

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №119

КП №119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Протези при отосклероза

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №123

КП №123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/с обща анестезия

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Носни сплинтове

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №131

КП №131 Оперативно отстраняване на катаракта

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Очна леща и вискосубстанция

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №133

КП №133 Хирургично лечение на глаукома

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Импланти

Не се заплащат от НЗОК

Вискосубстанция

Не се заплаща от НЗОК

 
КП №134

КП №134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Интравитреални медикаментозни импланти Антиангиогенни препарати

НЗОК не заплаща посочените изделия

/препарати

Импланти за слъзни пътища, орбитни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №135

КП №135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Еднопътни и двупътни канюли и тръбички за траен терапевтичен ефект

НЗОК не заплаща посочените изделия

Импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Трансплантати

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанция; оцветители

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №136

КП №136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Орбитни и клепачни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Вискосубстанции

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №140

КП №140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Имплант (силиконово масло и тежки течности)

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Експандиращи газове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Импланти за еписклерално усилване

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №142.1

КП №142.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. Включително

 
КП №142.2

КП №142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. Включително

Забележка: Простагландинов медикамент и Anti -D гама глобулин не се заплаща от НЗОК
 
КП №145

КП №145 Нерадикално отстраняване на матката

Скъпоструващи медицински изделия

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №147

КП №147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

Скъпоструващи медицински изделия

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №150

КП №150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Платна за укрепване на тазово дъно

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Ленти за слингови операции

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Колоидални перли за инфилтрация

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №152

КП №152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №156

КП №156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хранопроводни стентове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Перкутанни гастростомни катетри-PEG

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №157

КП №157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Хранопроводни стентове

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Перкутанни гастростомни катетри-PEG

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №158

КП №158Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №159

КП №159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгов ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарен ушивател

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №160

КП №160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №161

КП №161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №162

КП №162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №163

КП №163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №164

КП №164 Оперативни процедури върху апендикс

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №165

КП №165 Хирургични интервенции за затваряне на стома

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №166

КП №166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Автосъшиватели за хемороидектомия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №167

КП №167 Оперативни процедури при хернии

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №168

КП №168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Меш (платно) за пластика на коремната стена

НЗОК не заплаща посоченото изделие

 
КП №170

КП №170 Лапароскопска холецистектомия

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №171

КП №171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №172

КП №172 Оперативни процедури върху черен дроб

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №173

КП №173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №174

КП №174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Кръгови ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Линеарни ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №175

КП №175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

 Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №176

КП №176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

 Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №177

КП №177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

 

 Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №178

КП №178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените  изделия

 
КП №181

КП №181 Оперативно лечение при остър перитонит

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

 Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените  изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените  изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените  изделия

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените  изделия

 
КП №182

КП №182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

 Ушиватели

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Лапароскопски консумативи

НЗОК не заплаща посочените  изделия

Сонди за йеюнално хранене

НЗОК не заплаща посочените  изделия

Мешове и протезни материали

НЗОК не заплаща посочените  изделия

Консумативи за ендоваксистема

НЗОК не заплаща посочените  изделия

 
КП №197

КП №197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Порт-а-кат за химиотерапия

НЗОК не заплаща посочения консуматив

Постоянен катетър за диализа

НЗОК не заплаща посочения консуматив

 
КП №205

КП №205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Двусегментни спинални импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Полисегментни импланти

НЗОК не заплаща посочените изделия

Костен цимент за вертебропластика

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Титаниев „Меш" (клетка)

НЗОК не заплаща посоченото изделие

Керамични/титаниеви Кейджове (клетки)

НЗОК не заплаща посочените изделия

Изкуствени дискове за артропластика

НЗОК не заплаща посочените изделия

Балони за кифопластика

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №212

КП №212 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Механични ушиватели за бронх

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Механични ушиватели за паренхим

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Механични ушиватели за съдове

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Пластични материали за реконструкция

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Клипсове

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Лепила и хемостатични материали

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

 
КП №214.1

КП №214.1 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Механични ушиватели за бронх

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Механични ушиватели за паренхим

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Механични ушиватели за съдове

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Пластични материали за реконструкция

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Клипсове

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Лепила и хемостатични материали

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

Плаки за реконструкция на гръдна стена

НЗОК не заплаща посоченото медицинско изделие

 
КП №215

КП №215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №217

КП №217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №219

КП №219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

Еднократни артроскопски изделия

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №220

КП №220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №221

КП №221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури и

протеза за раменна става

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

 
КП №222

КП №222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените медицински изделия

 
КП №259

КП №259 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №260

КП №260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №261

КП №261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури

НЗОК не заплаща посочените  изделия

 
КП №284

КП №284 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Експандери

НЗОК не заплаща посочените изделия

 
КП №285

КП №285 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Експандер

НЗОК не заплаща посоченото изделие